Bent u als leverancier productaansprakelijk?

U verkoopt producten die u niet zelf vervaardigd heeft. Kan een klant u dan toch aansprakelijk stellen als hij bij het gebruik ervan schade oploopt? Of moet hij dan bij de producent zijn? En wanneer is er eigenlijk sprake van productaansprakelijkheid?

Nieuws
Datum: 17-12-2019

Als iemand bij u een product koopt, vertrouwt hij erop dat hij dat veilig kan gebruiken. Toch kan er iets mis gaan waardoor de gebruiker (letsel) schade oploopt. Is er dan sprake van productaansprakelijkheid? Dat is alleen zo als er door een gebrek in het product schade is toegebracht aan een zaak of aan een persoon. Niet dus als het product zelf door het gebrek stuk gaat. In dat geval kan een klant wel een beroep doen op de garantieregeling.

Schade aan persoon of zaak

Bij het oordeel of er sprake is van een gebrekkig product wordt naast het betreffende product, ook gekeken naar de presentatie, de handleiding, de afwerking, het materiaalgebruik, het te verwachten gebruik en het moment waarop het product op de markt kwam. Is de schade echt ontstaan door een gebrek van het product zelf, dan is productaansprakelijkheid aan de orde. Productaansprakelijkheid draait in het algemeen om letselschade. Maar ook goederen kunnen beschadigd raken. Bedraagt de schade in dat geval minder dan 500 euro? Dan kan er geen beroep worden gedaan op productaansprakelijkheid. Is de schade hoger, dan komt het hele bedrag in aanmerking voor vergoeding.

Wie is de producent?

Deze aansprakelijkheid geldt vervolgens voor iedereen die in de 'productketen' is betrokken. Dus ook voor u als leverancier of tussenhandelaar. U kunt op uw beurt de producent aanwijzen als aansprakelijke partij.  Maar wie is dat? Als de producent buiten de Europese Unie gevestigd is, dan wordt de importeur die het product invoert, beschouwd als producent. Als niet kan worden vastgesteld wie de producent van het product is, wordt u als leverancier van het product beschouwd als producent.

Aansprakelijkheid verzekeren

Heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten, dan kan het zijn dat daarmee ook productaansprakelijkheid is afgedekt, maar het hoeft niet. Wilt u weten hoe het zit? Neem contact op met ons kantoor, dan controleren wij of het risico van productaansprakelijkheid in uw AVB is meeverzekerd. Ook bespreken we met u andere aansprakelijkheidsrisico’s en de maatregelen die u kunt treffen om die te beperken.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.