1989

Wijziging handelsnaam

De aanduiding “Assurantiekantoor” dekte niet langer de lading.

Met een steeds breder wordende adviespraktijk was er behoefte aan een bedrijfsnaam die beter weergaf wat we deden. In 1989 werd de handelsnaam gewijzigd in Adviesburo Kleine Vos.

Stel ons gerust uw vraag