2 mensen die elkaar de hand geven

Contractmanagement

U sluit frequent contracten in allerlei verschillende situaties. Met de module contractmanagement van AKV Consultants haalt u meer uit uw contracten. Door op een vakkundige wijze met contracten om te gaan bespaart u kosten, verkleint u de risico's en houdt u meer tijd over voor andere werkzaamheden.

Contractmanagement kent volgens ons voor ieder contract drie fase: Begin, Beheer & Benutten.

Begin

Bij het aangaan van overeenkomsten legt, u zowel bij inkoop- als verkoopcontracten, de basis voor succes. Wij ondersteunen u dan ook bij de onderhandeling en vervolgens het definitief maken van de contracten. Zo weet u precies wat u afspreekt en voorkomt u onaangename verrassingen.

Beheer

Na het aangaan van de overeenkomst is het van belang dat het contract op een juiste wijze wordt opgeslagen en wordt ingevoerd in het contractmanagementsysteem. Door de verschillende onderdelen van het contract hierin op te nemen leggen wij de basis om de inhoud van het contract optimaal te benutten. Tevens zorgen wij dat de inhoud van het contract bekend is bij de personen en afdelingen die daarmee werken en zijn een serviceloket voor vragen over het contract. Het contractmanagement systeem van AKV draait op een Microsoft Office 365 SharePoint omgeving die wij met u delen. Zo heeft u altijd inzicht in de laatste versies van de contracten, de signaleringen en de acties die daaruit voort vloeien.

Benutten

Wij monitoren op welke wijze de contracten worden benut en in de praktijk gebruikt worden. Dit doen wij voor een deel op basis van objectieve informatie uit uw administratie en vanuit periodieke afstemming met de contracteigenaren binnen uw organisatie. Vanuit deze monitoring rapporteren we de acties die genomen kunnen of moeten worden en door wie. Op deze wijze waarborgen wij dat de activiteiten die voortvloeien uit de contracten tijdig opgepakt worden door de juiste persoon.

Wilt u meer uit uw contracten halen? Mail ons of bel voor persoonlijk advies: 0180 633 354.

Alle producten binnen de categorie Juridisch advies

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.